Ta strona przeprowadzi Cię przez etapy konieczne do odpowiedniego przygotowania i zwrotu urządzeń do Apple Financial Services. Realizacja tych kroków ma kluczowe znaczenie. Jeżeli urządzenia będą zablokowane lub nie zostaną zresetowane, AFS nie będzie w stanie dokonać ich odpowiedniej oceny. W przypadku pytań zadzwoń pod numer +48 22 279 47 78 / +48 22 279 47 81, gdzie uzyskasz pomoc w odniesieniu do procesu zwrotu. Przygotuj numer umowy i numer urządzenia.

Kroki opisane poniżej są ogólne i mogą służyć jako odniesienie. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc lub szczegółowe instrukcje. Informacje o działaniach, jakie musisz wykonać przed zwrotem iPhone’a, iPad’a, lub iPod’a touch, dostępne są w podręczniku użytkownika urządzenia.W przypadku iPhone’a, iPad’a i iPod’a touch wybierz jedną z metod wskazanych poniżej:
Szybki start: Skorzystaj ze swojego iPhone’a lub iPada, który używa systemu iOS 11 lub nowszego, aby automatycznie skonfigurować nowe urządzenie.
iCloud: Przenieś swoje dane i zawartość zakupioną na nowe urządzenie z backupu w iCloud.
iTunes lub Finder: Przenieś dane i zawartość zakupioną na nowe urządzenie z backupu wykonanego za pomocą aplikacji iTunes lub w Finderze.

W zależności od potrzeb wyrejestruj urządzenia w usłudze Apple Business Manager / Apple School Manager. Dezaktywacja urządzenia w usłudze Apple Business Manager / Apple School Manager przed jego odesłaniem ma ogromne znaczenie. Uzyskaj dostęp do systemu użytego na początku w celu rejestracji w usłudze Apple Business Manager / Apple School Manager i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej. Urządzenia zwrócone, które będą w dalszym ciągu zarejestrowane w usłudze Apple Business Manager / Apple School Manager, są bezużyteczne, co może spowodować nałożenie opłat.

 1. W usłudze Apple Business Manager / Apple School Manager zaloguj się za pomocą konta z rolą Administrator, Site Manager lub Device Enrollment Manager.
 2. Kliknij opcję Urządzenia na pasku bocznym, wyszukaj urządzenie w polu Szukaj, a następnie wybierz urządzenie z listy. Zobacz Jak wyszukiwać.
 3. Po wyszukaniu urządzeń wybierz całkowitą liczbę urządzeń u góry listy, a następnie kliknij *przycisk eject*.
 4. Uważnie przeczytaj tekst w oknie dialogowym, a następnie kliknij Release Devices.
 5. Uważnie przeczytaj tekst w dodatkowym oknie dialogowym. Po wyrejestrowaniu urządzenie jest usuwane z usługi Apple Business Manager i nie może być przypisane do serwera MDM.
  Uwaga: Możesz zawsze dodać iPhone’a, iPad’a i Apple TV z powrotem do usługi Apple School Manager przy pomocy narzędzia Apple Configurator 2. Zobacz: Przydzielanie urządzeń dodanych z narzędzia Apple Configurator 2. Maców nie można dodać ponownie przy użyciu narzędzia Apple Configurator 2.
 6. Zaznacz pole „Rozumiem, że tego działania nie można cofnąć”, a następnie kliknij przycisk Release. Nowe działanie wyrejestrowuje urządzenia. Możesz zaczekać na zakończenie działania lub kliknąć opcję Zamknij, aby zamknąć okno.
 7. Sprawdź, czy urządzenia zostały usunięte, wyszukując urządzenie przy pomocy pola wyszukiwania u góry okna.
  Uwaga: Po wyrejstrowaniu urządzenia, należy je wymazać i odtworzyć.

Więcej informacji o wyrejestrowaniu urządzeń w usłudze Apple Business Manager zawiera podręcznik Użytkownika Apple Business Manager lub podręcznik użytkownika Apple School Manager.

Etapy dezaktywacji dla iPhone’a, iPad’a lub iPod’a touch

 1. Otwórz menu Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje [Twoje imię i nazwisko] > Lokalizator.
 3. Wybierz opcję Znajdź mój iPhone, a następnie wyłącz ją.
 4. Wprowadź hasło do konta Apple ID.
 5. Wybierz opcję Wyłącz.
 6. Jeśli nie masz już dostępu do swojego iPhone’a, możesz usunąć urządzenie z aplikacji Znajdź mój iPhone na stronie iCloud.com.
 7. Więcej informacji: https://support.apple.com/en-us/HT211149

Etapy dezaktywacji dla Maca

 1. W aplikacji Lokalizator na Macu kliknij Urządzenia.
 2. Na liście urządzeń zaznacz urządzenie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij w przycisk informacji na mapie, a następnie kliknij Usuń to urządzenie.
 4. Więcej informacji: https://support.apple.com/guide/findmy-mac/remove-a-device-fmm2832fb8f0/mac

Upewnij się, czy wyłączyłeś opcję Znajdź moje urządzenie na swoim urządzeniu przed zwrotem do magazynu. Po prostu wyloguj się z iCloud i wymaż całą zawartość i ustawienia. W ten sposób wyzerujesz całkowicie swoje urządzenie, odłączysz je od swojego konta Apple ID oraz wyłączysz opcję Znajdź moje urządzenie.

iPhone, iPad i iPod touch:

Zresetowanie twojego urządzenia usunie ustawienia oraz dane i przywróci urządzenie dokładnie do takiego stanu, w jakim było, gdy wyjąłeś je po raz pierwszy z opakowania. Przed zresetowaniem upewnij się, czy utworzyłeś backup swojego urządzenia w iCloud.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj
 2. Następnie wybierz opcję Wymaż zawartość i ustawienia. W razie wyświetlenia monitu, wprowadź kod lub hasło konta Apple ID.
 3. Następnie potwierdź, że chcesz wymazać urządzenie.
 4. Więcej informacji: https://support.apple.com/en-us/HT201274
Mac
 • Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
  • Włącz Maca i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘)+R.
  • Puść klawisze, gdy pojawi się logo Apple, obracająca się kula ziemska lub inny ekran startowy.
  • Może wyświetlić się monit o wprowadzenie hasła, na przykład hasła sprzętowego lub hasła użytkownika będącego administratorem danego Maca. Wprowadź żądane hasło, aby przejść dalej.
 • Następnie wybierz opcję Narzędzie dyskowe z okna Narzędzia i kliknij przycisk Dalej.
 • Na pasku menu w Narzędziu dyskowym wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż wszystkie urządzenia. Na pasku bocznym wyświetlane są teraz Twoje dyski (urządzenia) oraz znajdujące się na nich kontenery i woluminy. Dysk, z którego uruchomiony został Mac, znajduje się na górze listy. W poniższym przykładzie dyskiem startowym jest Apple SSD:
 • Wybierz dysk, który chcesz wymazać.
 • Kliknij opcję Wymaż, a następnie wykonaj następujące czynności:
  • Nazwa: wpisz nazwę, którą chcesz nadać dyskowi po jego wymazaniu.
  • Format: wybierz opcję APFS lub Mac OS Extended (kronikowany). Narzędzie dyskowe domyślnie wyświetla zgodny format.
  • Schemat: wybierz opcję Mapa partycji GUID.
 • Kliknij przycisk Wymaż, aby rozpocząć wymazywanie dysku i wszystkich znajdujących się na nim kontenerów i woluminów. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora Apple ID.
 • Po zakończeniu zamknij Narzędzie dyskowe.
 • Jeśli chcesz, aby Mac mógł uruchamiać się z dysku, który został wymazany, zainstaluj na nim ponownie system macOS.
 • Więcej informacji: https://support.apple.com/en-us/HT208496

 1. Należy zwrócić zasilacze do MacBooka; wszystkie pozostałe urządzenia mogą być zwrócone bez zasilaczy.
 2. Usuń wszelkie etykiety, naklejki lub oznaczenia dotyczące własności.

Dołóż szczególnej staranności podczas pakowania urządzeń, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas transportu. Urządzenia najlepiej zabezpieczyć, tak aby były całkowicie unieruchomione w pudełku.

Poniżej przedstawiono zalecaną przez nas procedurę:
 • Użyj nowego pudełka, które bez problemu pomieści urządzenie(a), ale nie będzie zbyt duże.
 • Wypełnij pudełko do połowy materiałem wypełniającym (odpowiednie będą zgniecione gazety).
 • Owiń urządzenie kilkoma warstwami folii bąbelkowej, aby zapewnić ochronę ekranu i obudowy przed wstrząsami.
 • W razie wysyłki kilku urządzeń, materiał wypełniający należy umieścić wokół każdego urządzenia. Materiał wypełniający powinien stanowić solidny bufor pomiędzy ściankami pudełka a krawędziami urządzeń.
 • Zamknij pudełko i delikatnie potrząśnij nim, aby sprawdzić, czy urządzenia zostały odpowiednio zapakowane. Najlepiej byłoby, aby urządzenia w ogóle się nie przemieszczały.
 • Zaklej pudełko taśmą i naklej etykietę do celów wysyłki.

Ocena urządzeń i koszt uszkodzeń

Wytyczne dotyczące oceny urządzenia i uszkodzeń

Ocena Opis
A Stan zbliżony do nowego lub posiadający oznaki normalnego użytkowania. W pełni funkcjonalne, delikatne zadrapania i / lub rysy, ale bez wgnieceń / wyszczerbień, bateria nie jest spuchnięta i ładuje się, zawiera tylko oryginalne części i nie jest zablokowane przez ABM / ASM lub Find My [Device].
B Silne zużycie. W pełni funkcjonalne, poważne zarysowania i / lub zadrapania i / lub drobne wgniecenia / wysczerbienia, bateria nie jest spuchnięta i ładuje się, zawiera tylko oryginalne części i nie jest zablokowane przez ABM / ASM lub Find My [Device].
C Nie działa lub nie można go wyczyścić. Pęknięty ekran i / lub duże wgniecenia, spuchnięta bateria lub brak możliwości naładowania, zawiera nieoryginalne części i jest zablokowana przez ABM / ASM lub Find My [Device].

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis, zapoznaj się z naszą pełną tabelą ocen.